%s »

Дейности и услуги

Повече от 10 години ние трупаме опит в работа и създаване на ефективен уеб решения за някои от най-големите брандове. design.bg планира и изпълнява стратегии за онлайн маркетинг интернет комуникации, електронна търговия и обслужване на клиентите в Интернет; ние се грижим за репутацията на бранда и комуникираме маркетинговите цели на клиентите ни с инструментите на дигиталното пространство.

В офисите ни в България и Швейцария работят професионалисти в различни сфери на дигиталното обслужване, което ни позволява да предоставя услуги на най-високо ниво в областите интернет маркетинг, дигитално творчество, дизайн и архитектура на бази данни и съдържание, интернет онлайн видео и мултимедия, мобилен маркетинг и комуникационни решения за социални мрежи и медии и изграждане на комплексни информационни системи и софтуер.


Нови медии, стара икономика

Ефективност над всички
design.bg предоставя на своите клиенти, интернет и дигитални инструменти, които повишават ефективността на тяхната работа. Ние подобряваме услугите и обслужването на клиентите на фирмите за които работим, чрез създаване и подобряване на системите за работа с клиенти (CRM), изграждане и поддръжане на интерактивна връзка с пазара, намаляване на цената, за да достигне до таргет клиента, увеличаване на ефективността на маркетинговите комуникации и подобряване на системите за онлайн продажби. design.bg поема отговорност за постигане на конкретни маркетингови цели.


Силата на опита
Ние сме уникални на пазара, които предоставят еднакво и ефективно решение за маркетинг, реклама, технологични и творчески предизвикателства. Предмет на нашето ноу-хау обхваща всички аспекти на използването на новите медии (Интернет и мобилни платформи) за маркетингови цели, електронна търговия и системи за обслужване на клиенти (CRM). design.bg покрива широк спектър от услуги - планиране и изпълнение на рекламни и маркетинг кампании в интернет чрез създаване на мащабни уеб услуги и решения, интегрирани маркетингови кампании, програми и системи за лоялност, прилагане на CRM системи за работа и обслужване на клиентите.


Половин крачка напред
Всички проекти, които създаваме и решения, които предлагаме, са в резултат на адаптация на технологиите към нуждите на клиента. В design.bg вярваме, че успешните брандове все повече ще се стремят да концентрират работата си с публиките в Интернет и новите медии. Ето защо ние създадохме и развиваме структура, която да отговаря на техните нужди. Ключът към успеха е нашето познание на дигиталната среда и адаптацията на бизнес моделите и очакванията на нашите клиенти към нея.

Today, Ohio Loans Online are legitimate, but there are illegal transactions that are still on the rise.
Levitra