%s »

е-Академия

Към днешна дата конкуренцията на пазара започва още на етап привличане, обучение и развитие на човешките ресурси. Намирането на готови специалисти се превръща в невъзможна мисия, което прави обучението на наличните ресурси основен фактор за успеха на фирмата.

Време е за е-обучени кадри

Обучени кадри
Липсата на кадри в IT индустрията и за позиции свързани с използването на интернет за онлайн маркетингови кампании, успешни продажби и ефективни бизнес решения е голяма.
2007 показа, че кризата в това отношение се задълбочава и че постоянното текучество продиктувано от “въртенето” на едни и същи хора между фирмите на все по-високи заплати не е решение за пазара.

Това бе причината design.bg, бидейки сред иновативните компании в региона, да потърси партньори и заедно да намерим решение на този все по-сериозен проблем. Решението ни бе създаването на първия по рода си на Балканите център за професионално обучение с името e-Academy. В краткосрочен план целите на e-Academy са работа с фирми в посока подобряване на способностите и знанията на съществуващите човешки ресурси. Като резултат от обучението в e-Academy дигиталните решения да станат все по-успешна и интегрирана част от бизнес развитието на фирмата.

E-Academy е партньор на всички фирми в процеса на квалификация и усъвършенстване на човешките ресурси и осигуряването на бъдещи такива чрез инвестиция в тяхното адекватно и нужно обучение.

Курсове
Това са част от курсовете, които е-Академи организира като корпоративни трейнинги и обучения:
- Paid Search Marketing
- Digital Sales – Monetise your Website
- Mobile Content
- Online Media Planning and Buying
- Online Reputation Management
- Online PR
- SEO Public Relations
- Search Engine Optimisation
- Usability and User Experience
- Web Measurement and Analytics
- Web Project Management

Повече информация за е-Академи и корпоративните програми за обучения можете да получите на адрес: www.e-acad.eu

unsecured loans .
Proscar