%s »

Процесът

Опитът е ключа към успеха в интернет

Опитът ни, натрупан от 1998 г. до сега с клиенти като IKEA, Honda, IWC, Toyota, град Давос, правителството на Нова Зенландия и др. доведе до създаване на една изключително проста и ефективна процедура за постигане на успешни е-маркетинг и търговски резултати за нашите клиенти в интернет. Тази процедура от поредица от стъпки и процеси преди години един от клиентите ни нарече "седем светлини" и ние решихме да приемем това наименование.

design.bg е интерактивна агенция с опит в създаването и реализацията на интернет и мобилни стратегии за международни и локални компании и брандове. design.bg носи отговорност за виртуалния образ и електронния бизнес на нашите клиенти и ето защо гледаме много сериозно на мястото си и позицията си на пазарите, на които оперираме.

Избирателна способност

Ние НЕ обслужваме стотици клиенти, а се концентрираме върху работата си и обслужването на пазарните лидери или компании с потенциал да станат такива в различните сектори на индустрията, които имат най-голяма нужда от ефективни дигитални комуникации и интернет маркетинг. Ние им помагаме в създаването на интернет стратегии за маркетинг и продажби.

design.bg e също така и съветник или главен изпълнител в процесите на събиране на бази данни за потенциални клиенти, демографски и поведенчески (behavioristic) проучвания, в създаването на модели за облсужване на клиентите онлайн или за осъществяване на интернет продажби. Ние носим и отговорността да произведем планираните стратегически и тактически средства (web дизайн, flash design, програмиране, внедряване на различни модули и системи -  CMS, CRM; интеграция с ERP и др). От няколко години с цел да посрещнем разтящите нужди на клиентите ни от дигитална продукция design.bg разви програмата "design.bg Technology Partners", чрез която ние и нашите клиенти имаме практически неограничен производствен капацитет.

Ние познаваме административната структура и спецификите на компаниите за които работим и през годините разработихме една изключително лесна и ефективна платформа за съвместна работа, целяща постигана на оптимален е-маркетинг ефект с минимални услия от страна на клиентите ни (процедурата седем светлини).

Успехът има три страни

Времето на дигитални комуникации наложи една нова формула за успешни маркетинг и рекламни решения, а именнно "формулата на трите страни":
КЛИЕНТ- РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ - ИНТЕРАКТИВНА АГЕНЦИЯ. 

За всеки от проектите и клиентите, за които design.bg работи на европейските пазари и в частност България, ние надграждаме успешните решения на рекламните агенции с ефективни интернет маркетинг инструменти и платформи. Така превръщаме еднопосочното рекламно послание, характерно за традиционния маркетинг в диалог и разговор с клиента в интернет или в мобилната комуникация.

Ако искате да научите повече за процедурата "седем светлини" и това как design.bg работи и консултира клиентите си с цел постигане на ефективни маркетинг и търговски резултати в интернет и мобилна среда, можете да се свържете с нас от тук.

quick loans .
Levitra Online No Rx