%s »

Он-лайн издание в-к Позвънете


Разгледай проекта
POZVANETE.BG – българският лидер на пазара за малки обяви

Малко след като DAILY MAIL (издател на Daily Mail, Evening Standard, Metro и др.) придоби собственост от вестник Позвънете, компанията избра design.bg, за да изгради онлайн бизнес модел за техните офлайн продукти. Консултатски екип от DESIGN.BG по портала Pozvanete.bg създаде революционния дизайн на уеб проекта в резултат от новия поглед на издателя към Интернет. Порталът е предназначен за потребители, които искат да четат вестник Позвънете онлайн, да претърсват обявите, да се забавляват в зоната за свободно време (Web 2.0). Порталът генерира приходи от публикуване на обяви, от продажба на достъп до актуална информация, абонаменти, реклама и пр. Приходите се събират чрез микро плащания с мобилни телефони, чрез система изградена от design.bg и свързана с оператора М-Телеком. По този начин, e-стратегията изградена съвместно от design.bg и Позвънете, позволи трансформиране на възможностите, произтичащи от Интернет като нова медия в реален бизнес модел. Проектът се състоеше от следните фази: проучване, анализ и фунционално планиране и изграждане и продължи около 3 месеца. Новият портал www.pozvanete.bg съдържа много информация от "хартиената" версия, както и материали, специално създадени за Интернет. Съдържанието се актуализира ежеминутно.

design.bg изгради също така и INTRANET e-бизнес информационна система с модули за вътрешна комуникация между екипите в различните офиси на компанията, управление на човешките ресурси, продажби, счетоводство и пр.
Използвани технологии: PHP, HTML и CSS, AJAX

е-стратегия за офлайн продукт на медията

онлайн бизнес модел за офлайн продукт

In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents.
Zovirax