%s »

Е. ОН България

Индустрия: Производство

С годишни продажби от малко под 69 млрд. евро и близо 88 000 служители, Е.ОН е най-голямата в света частна енергийна компания.
Е.ОН България е първата енергийна компания в България, която въвежда телефонен център с единен номер и първата частна електроразпределителна компания, която изгражда нови станции.
Въз основа на своя международен опит, съчетан с компетентност на местно ниво, Е.ОН България си поставя цели като:  преврещане във водещата българска електроразпределителна компания,  увеличаване добавената стойност в рамките на концерна Е.ОН и Е.ОН енерги и да стане ключов участник в политическия и икономически живот на България.
Инвестициите на компанията, насочени към подобряване качеството на снабдяване достигат 57 милиона лева през 2008 г.
Компанията неприкъснато разширява своята дейност чрез:
- въздушни и кабелни линии
- подстанции и травопостове
- комуникационна мрежа и IT системи
- специализирано обурудване и технолоогии и др.

С цел подобряване качеството на електрозахранване и ефективността на обслужване на клиентите, Е.ОН България развива своята дейност в девет области с обособени регионални центрове и постоянно развива услугите, които предлага на своите клиенти, в стремежа си да им предостави обслужване на европейско ниво.

Криейтив екипа на design.bg изгради мултимедийни презентации за клиента, представящи Е.О.Н България, като най -голямата частна немска енергийна компания в световен мащаб.

В рамките на обслужването design.bg предоставя следните услуги за клиента:
е-Маркетинг консултиране и онлайн стратегии
Мултимедия и онлайн видео

Проекти за този клиент

loans online .
Viagra Super Active