%s »

е-Медиа планиране и медиа купуване

Предвидими резултати

Таргетирането: правилните канали за целите на капманията
Повече от 10 години design.bg развива интернет реклама и (е-) маркетинг- ние знаем как се правят брандинг, продажби онлайн и ефективна интернет реклама. Ние знаем как да постигнем висок процент на ефективност независимо дали става въпрос за събиране на бази данни или електронна търговия. Нашите клиенти винаги получават комплексно и компетентно онлайн маркетинг и рекламно обслужване.
В процеса на медия планиране (media planning), маркетинг специалстите на design.bg и партньорите ни създават единна рекламна и маркетинг стратегия за всички дигитални канали (интернет и мобилни платформи) и предоставят план за конкретни резултати от кампанията. След началото на кампанията анализаторите и маркетинг специалситите работят в посока оптимизиране на комуникационните канали и постигане на заложените цели и резултати. В интернет, каналът е само един от елементите на формулата на успеха. Другата много важна променлива за ефективността на една интернет рекламна (CPC ad words, CPM, social media and networks) / маркетинг кампания е дигиталния криейтив.


Дигитален криейтив, адаптиран към спецификата на кампанията и каналите
На база  емперични опити и изследвания, design.bg дава точни данни за ефективността на графичните и навигационни решения върху таргет аудиторията, преди да е станало прекалено късно за реакция. Ние не налагаме мнение, а предоставяме конкретни факти и доказатлства, че нашите консултации и мнение си струва да бъдат взети предвид. Ние помагаме на клиентите си да разберат нюансите на интернет маркетинга и интернет рекламата и да ги използват, за да постигнат покритие на аудиториите, продажби и събиране на маркетингови данни или друг дефиниран ефект за конкретната интернет реклама и кампания (познаваемост на бранда, имидж, продажби, събиране на данни и микс от тях).


Максимален обхват, конкурентни цени

Всички канали на интернет и дигиталната комуникация под един покрив
Работата с design.bg позволява на клиентите ни да се фокусират върху постигането на максималния ефект от интернет маркетинга и рекламната кампания (онлайн и офлайн), като им спестяваме усилията да осъществяват управление и координация на различните дигитални канали. Ние създаваме маркетинг стратегия и рекламна кампания, които обединяват всички възможни методи за достигане до аудиторията, включително мобилна реклама и маркетинг, Affiliate marketing, мейлинг, блогване (blog, blogging), както и вече „традиционните“ банер кампании във всичките им разновидности. По време и след всяка кампания, клиентите ни получават консолидиран  и одитиран отчет, покриващ всички канали.

Едно послание, много формати
Ние планираме и осъществяваме интернет маркетинг и рекламни кампании във всички възможни дигитални канали, използвайки всички формати за комуникация. Ние планираме и разпространяваме тези комуникационни формати по предварително планирана и координирана схема и модел.

Конкурентни цени и работа в различни мащаби
Чрез нашите е-консултинг специалисти и партньори работим с всички големи медии и медия шопове в процеса на медиа купуване (media buying). Ние оферираме конкурентни цени за всеки формат на дигитална кампания, независимо от периода.

Потърсете нашите специалисти за планиране и осъществяване на онлайн рекламни и маркетингови кампании.

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.
Female Cialis